Podpora odborného školství patří mezi naše priority

Odborné školství vnímáme jako základ budoucnosti našeho oboru, a proto nám není jeho stav a směřování lhostejný . V rámci projektu "NOARK do škol" podporujeme vybrané školy materiálně, formou vzorků, elektrotechnických přístrojů a komponentů, které by zkvalitnili praktickou výuku žáků. Další úroveň podpory představují odborné semináře a workshopy, kde se žáci mohou na praktických ukázkách aktivně zapojit a spolupracovat s naším produktovým specialistou.

Aktuálně jsme tak podpořili VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Dar zahrnoval balíček elektrotechnických přístrojů a komponentů a dalších učebních pomůcek pro žáky a studenty školy. Věříme, že náš dar a další spolupráce přispěje ke zkvalitnění a rozvoji podmínek výuky a bude mít pozitivní vliv na nepříznivé faktory ovlivňující odborné vzdělávání.

.

school_donation.jpg